Fish Recover M 500ml - Trị nấm và bệnh cho cá - Cá cảnh biển DragonkingCorals