KH Power 1 kg - Hóa chất tăng KH cho hồ cá biển - Cá cảnh biển DragonkingCorals