Hover on the image to zoom

Bộ sản phẩm hoàn chỉnh cho hồ cá mới Setup – Reef Mature Starter Kit | Red Sea

630,000VND
Bao gồm 4 sản phẩm :
 • Nitro Bac
 • Bacto Start
 • NO3:PO4 - X
 • KH Coralline Gro
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Mô tả

 Reef Mature Starter là một chương trình hoàn chỉnh cho hệ thống bể cá biển mới mang tới sự thành công lâu dài cho một rạn san hô nhân tạo.

Giai đoạn đầu thường được gọi là là quá trình cycle – thiết lập một nhóm khuẩn khuẩn hiếu khí phát triển mạnh để chuyển đổi các chất thải độc hại. Chương trình này hoàn thành quá trình sinh học bằng cách thiết lập các vi khuẩn khử NO3 và PO4 và cũng cấp các điều kiện để tảo coralline phát triển và các hệ động vật vi mô được tìm thấy trên đá sống và cát nền.

Chương trình cho rạn san hô hoàn chỉnh diễn ra trong 21 ngày sẽ sẵn sàng về mặt sinh học đầy đủ để có thể thả sinh vật sống và nuôi san hô SPS.

Bộ sản phẩm bao gồm đầy đủ các chất bổ sung cần cho quá trình cycle. Không thêm bất kỳ sản phẩm bổ sung nào khác hoặc sinh vật sống cho đến khi đến cuối chương trình.

Khi sử dụng sản phẩm này nên dùng bộ dụng cụ kiểm tra pH, kH, Amoniac , NO2, NO3.

Bộ sản phẩm bao gồm 4 sản phẩm :

Nitro Bac – Một hỗn hợp tập trung của các vi khuẩn nitrat hóa để cấy vào đá sống, chất nền và vật liệu lọc cho bể mới.

Bacto-Start – Một sự pha trộn cân bằng giữa các thành phần nitơ và phốt pho mô phỏng các chất thải tự nhiên của một bể cá đang hoạt động, cho phép sự phát triển có kiểm soát của vi khuẩn hiếu khí và kị khí.

NO3: PO4-X – Một phức hợp độc đáo của các nguyên tử cacbon và các nguyên tố liên kết hữu cơ khác được vi khuẩn kị khí sử dụng để kiểm soát chính xác mức độ dinh dưỡng của tảo (nitrat và phốt phát).

KH Coralline Gro – Một phức hợp bao gồm các chất đệm carbonate & kali, bổ sung các nguyên tố vi lượng và các nguyên tố vi lượng khác như sắt, thúc đẩy sự phát triển của tảo coralline và các động vật có lợi khác.

Hướng dẫn sử dụng:

Ngày thứ 1: Setup hệ thống bể

 1. Chuẩn bị nước muối ở độ mặn 33-35ppt ( 1.023 – 1.025 ở 25 độ C ). Nhiệt độ ở bể chính trong khoảng 26 – 28 độ và đảm bảo tuần hoàn nước ít nhất  bằng 1/10 so với thể tích bể mỗi giờ.
 2. Thêm đá sống và vệ sinh nền, độ dày chất nền từ 5 – 7.5cm,đặt đá sống trong bể bằng cách xây dựng một cấu trúc ổn định cung cấp cho đá lưu thông nước tốt. Nếu bạn không có đá sống hoặc cát nền, bạn cần có vật liệu lọc thay thế để vi sinh làm nơi trú ẩn.
 3. Hệ thống lọc bao gồm: skimmer với doanh số đảm bảo ít nhất 3 x thể tích bể mỗi giời và lưu lượng nước : khí nhỏ hơn 3: 1.
 4. Không sử dụng hệ thống khử nitrat hóa hoặc các sản phẩm loại bỏ NO3, PO4.
 5. Cài đặt thời gian chiếu sáng 10h/ngày.
 6. Chạy hệ thống trong 24h.

Ngày thứ 2:

 1. Kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ mặn.
 2. Kiểm tra và ghi lại nồng độ pH và kH/Alk. Nếu kH nhỏ hơn 8,4 dkH 9 3meq/l) bổ sung kH-Coralline Gro theo đúng liều lượng hướng dẫn.
 3. Bổ sung Nitro Bac với liều lượng 20ml/100l nước
 4. Bổ sung  Bacto Start với liều lượng 10ml/100l nước
 5. Bổ sung NO3:PO4- X với liều lượng 3ml/100l

Ngày thứ 3:

 1. Kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ mặn.
 2. Kiểm tra và ghi lại nồng độ pH, kH/alK. Không thêm kH Coralline Gro
 3. Kiểm tra và ghi lại nồng độ Amoniac, NO2, NO3. Kết quả nên ở : Tổng nồng độ Amoniac : 1ppm, NO2: 0.01ppm, NO3 : 36ppm
 4. Bổ sung Nitro Bac 10ml/100l nước
 5. Bổ sung NO3:PO4-X 3ml/100l nước

Ngày thứ 4- 5: Bổ sung NO3:PO4-X 3ml/100l nước mỗi ngày.

Lưu ý: Ở mỗi thời điểm sẽ có những loại tảo tóc xanh khác nhau, cyano và tảo cát sẽ bắt đầu nở hoa. Đây là 1 giai đoạn tự nhiên trong quá trình và sẽ mất đi hoặc trong tầm kiểm soát khi kết thúc quá trình.

Ngày thứ 6:

 1. Kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ và độ mặn.
 2. Kiểm  tra và ghi lại nồng độ pH và kH/Alk. Tính liều lượng kH Coralline gro cần bổ sung để đạt được 8.4 dkH ( 3meq/l) theo hướng dẫn trên thân chai.

Note: Liều lượng này đại diện cho sự hấp thụ kH của hồ cá cảnh trong 4 ngày trước đó.  Bổ sung đúng liều lượng này vào trong bể . Chia liều lượng đó cho 4 và sử dụng làm liều lượng bổ sung hàng ngày cho tuần tiếp theo.

 1. Bổ sung NO3:PO4-X 3ml/100l nước.

Ngày thứ 7:

 1. Thay nước – thay 5% nước .
 2. Kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ mặn.
 3. Kiểm tra và ghi lại nồng độ Amoniac, NO2. Nồng độ nên ở : Amoniac <0.25ppm. NO2 < 0,05ppm.
 4. Bổ sung Bacto Start 10ml/100l
 5. Bổ sung Nitro Bac 5ml/100l
 6. Bổ sung NO3: PO4-X 3ml/100l
 7. Bổ sung kH- Coralline Gro theo liều lượng đã tính toán trước.

Ngày thứ 8 – 9 :

 1. Kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ và độ mặn.
 2. Bổ sung NO3:PO4-X 3ml/100ml nước.
 3. Bổ sung kH Coralline Gro theo liều lượng đã tính toán trước.

Ngày 10 :

 1. Kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ mặn.
 2. Kiểm tra và ghi lại nồng độ Amoniac, NO2, NO3. Nồng độ nên ở : Amoniax 0ppm, NO2 0ppm, NO3 10ppm.
 3. Bổ sung Bacto Start 5ml/100l
 4. Bổ sung Nitro Bac 5ml/100l
 5. Bổ sung NO3: PO4-X 3ml/100l
 6. Bổ sung KH Coralline Gro theo liều lượng đã tính toán trước.

Thả vào bể một số loại làm sạch bể : sao biển và một số loại ốc ăn cỏ ví dụ như ốc turban.Những loài này có vai trò quan trọng trong việc giữ cho hồ cá cảnh luôn sạch sẽ, ngoài ra còn giúp kiểm soát rêu tảo loại bỏ mảnh vụn và nhặt thức ăn ở đáy hoặc giữa các tảng đá. Chúng đóng vai trò cực kì quan trọng nếu bạn có cát nền giữ nó luôn sạch sẽ và thoáng khí.

Ngày 11- 13:

 1. Kiểm  tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ mặn.
 2. Bổ sung NO3: PO4-X 3ml/100l
 3. Bổ sung KH Coralline Gro theo liều lượng đã tính toán trước.

Ngày 14:

 1. Thay nước – thay 5% nước.
 2. Kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ mặn.
 3. Kiểm tra và ghi lại nồng độ NO3. Nồng độ nên ở : 5ppm
 4. Bổ sung NO3:PO4-X 3ml/100l
 5. Kiểm tra và ghi lại nồng độ pH/Alk.

Tính toán và điều chỉnh liều lượng kH Coralline Gro cần bổ sung để đạt được 8.4dkH ( 3meq/l) theo hướng dẫn trên thân chai. Nếu như liều lượng điều chỉnh khác đáng kể so với giai đoạn trước sửa đổi ( tăng/giảm) liều lượng bổ sung hàng ngày cho phù hợp.

Cá ăn cỏ bổ sung 1 con cho 100l nước.

Ngày 15- 20 :

 1. Kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ và độ mặn.
 2. Bổ sung NO3:PO4-X 3ml/100ml
 3. Bổ sung liều lượng đã đổi KH Coralline Gro

Ngày 21:

 1. Thay nước – 5% nước
 2. Kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ mặn.
 3. Kiểm tra và ghi lại nồng độ NO3 , nồng độ nên ở 2ppm
 4. Bổ sung NoO3: PO4-X 2ml/100ml
 5. Kiểm tra và ghi lại nồng độ pH và KH/Alk. Tính toán và điều chỉnh liều lượng kH Coralline Gro cần bổ sung để đạt được 8.4dkH ( 3meq/l) theo hướng dẫn trên thân chai và bổ sung vào bể.

Ngày 22:

Dần dần thả cá và san hô vào bể.

Kiểm tra pH, KH/Alk và NO3 hàng tuần.

Quan trọng: Tiếp tục bổ sung NO3: PO4-X hàng ngày và điều chỉnh liều lượng bổ sung ( theo hướng dẫn trên thân chai) cho tới khi nồng độ NO3 giữa 1 – 2.5ppm

Lưu ý: Thông thường nồng độ NO3 sau 21 ngày phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của vi sinh khử nitrat trong mỗi hệ thống bể. Có thể mất vài tuần để nồng độ NO3 giảm tới mức mong muốn.

Đối với hệ thống chỉ nuôi cá: Tiếp tục bổ sung kH Coralline Gro để duy trì pH ở 8.4dkH.

Trong trường hợp nồng độ NO3 giảm xuống dưới 1ppm giảm liều lượng NO3:PO4-X 50%, kiểm tra nồng độ NO3 2 lần 1 tuần và điều chỉnh liều lượng phù hợp cho đến khi nó nằm trong khoảng 1- 2.5ppm

Đối với Hồ Mixed, SPS Dominant và ULNS:

Trước khi thả san hô LPS hoặc SPS điều chỉnh nhiệt độ theo như khuyến nghị của RCP và bắt đầu chế đổ bổ sung và kiểm tra phù hợp.

Bắt đầu sử dụng Foundation  kH/Alk

Nếu có dự định thiết lập các hệ thống SPS và ULNS hãy xem đầy đủ các hướng dẫn sản phẩm NO3: PO4-X và sử dụng bộ sản phẩm test NO3, PO4 để kiểm soát rêu tảo.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ sản phẩm hoàn chỉnh cho hồ cá mới Setup – Reef Mature Starter Kit | Red Sea”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0931.33.44.34
0931334434