NUÔI DƯỠNG SAN HÔ

Chúng tôi nhân giống và bảo tồn những dòng san hô trong nước và ngoại nhập, đồng thời giúp thích nghi những dòng san hô khai thác tự nhiên để phù hợp với môi trường nuôi nhân tạo, những san hô sinh trưởng trong hồ nhân tạo sẽ có sức sống và màu sắc mạnh mẽ hơn khi được chuyển vào hệ thống hồ của các bạn.

 

Leave Comments

0931.33.44.34
0931334434